Kako se postavljaju “Kontakt” informacije i adresa na web stranicu?

Postavljanje “Kontakt” informacija i adrese na web stranicu važno je kako bi posjetitelji mogli lako stupiti u kontakt s vama ili posjetiti vašu fizičku lokaciju. Evo kako to možete učiniti:

Adresa i kontakt informacije u footeru

Jedan od čestih načina je postavljanje “Kontakt” informacija u donjem dijelu stranice (footer). To omogućuje da posjetitelji brzo pronađu te informacije na svim stranicama web mjesta.

HTML

<footer>
 <div class="contact-info">
  <p>Adresa: Vaša adresa, Grad, Država, Poštanski broj</p>
  <p>Telefon: +123 456 789</p>
  <p>Email: info@vasadomena.com</p>
 </div>
</footer>

CSS


footer {
 background-color: #f0f0f0;
 padding: 20px;
 text-align: center;
}

.contact-info {
 font-size: 14px;
 color: #333;
}

Zasebna “Kontakt” Stranica

Ako želite više prostora za “Kontakt” informacije, možete kreirati posebnu stranicu posvećenu kontaktiranju.

HTML primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Kontaktirajte Nas</title>
</head>
<body>
 <header>
  <!-- Navigacijski izbornik i ostali elementi zaglavlja -->
 </header>

 <main>
  <h1>Kontaktirajte Nas</h1>
  <p>Za bilo kakva pitanja ili upite, slobodno nas kontaktirajte:</p>
  <p>Adresa: Vaša adresa, Grad, Država, Poštanski broj</p>
  <p>Telefon: +123 456 789</p>
  <p>Email: info@vasadomena.com</p>
 </main>

 <footer>
  <!-- Footer sa poveznicama i dodatnim informacijama -->
 </footer>
</body>
</html>

Google Maps Integracija

Ako imate fizičku lokaciju, možete dodati interaktivnu Google Maps kartu na svoju “Kontakt” stranicu kako bi posjetitelji mogli lakše pronaći vašu adresu.

Dodavanje Google Maps:

Idite na Google Maps i pronađite svoju adresu.

Kliknite na “Dijeli” (Share) i odaberite “Kopiraj vezu” (Copy link).
U HTML kodu “Kontakt” stranice, dodajte iframe s Google Maps URL-om:

Pametno je postaviti kontakt informacije na lako vidljivu lokaciju kako bi korisnici brzo pristupili informacijama. Ako imate fizičku lokaciju, integracija Google Maps olakšava pronalaženje vaše adrese.

Objavljeno dana