Koje su najbolje prakse za korištenje e-mail marketinga na web stranicama?

E-mail marketing je snažan alat za uspostavljanje i održavanje odnosa s vašim korisnicima. Integracija e-mail marketinga na vašu web stranicu može poboljšati angažman korisnika i potaknuti konverzije. Evo nekoliko najboljih praksi koje trebate uzeti u obzir:

Jasna ponuda i poziv na radnju (CTA)

Na web stranici jasno istaknite prednosti pretplate na e-mail liste. Navedite što korisnici dobivaju ako se prijave (popusti, vodiči, vijesti itd.). Također, dodajte privlačan CTA gumb koji će korisnike potaknuti da se pretplate.

Obrazac za prijavu na vidljivom mjestu

Postavite obrazac za prijavu na mjesto na web stranici, kao što je zaglavlje, podnožje ili pop-up prozor. Obrazac ne bi trebao biti kompliciran i trebao bi tražiti osnovne informacije (ime, e-mail).

Personalizacija i segmentacija

Prilikom prikupljanja podataka putem obrazaca, pokušajte prikupiti više informacija kako biste mogli personalizirati sadržaj. Također, segmentirajte svoju e-mail listu kako biste slali relevantne poruke različitim skupinama korisnika.

Kvalitetan sadržaj

Dizajnirajte e-mailove s privlačnim i relevantnim sadržajem. Uključite informativne članke, vodiče, video sadržaj i posebne ponude. Pobrinite se da je e-mail vizualno privlačan i da ima jasne pozive na akciju.

Frekvencija slanja

Pazite na frekvenciju slanja e-mailova. Prečesto slanje može iritirati korisnike i dovesti do odjave. Podesite raspored slanja koji odgovara vašoj publici i vrsti sadržaja koji dijelite.

Mobilna optimizacija

Većina korisnika provjerava e-mailove na mobilnim uređajima. Stoga, osigurajte da su vaši e-mailovi pravilno optimizirani za mobilno pregledavanje kako bi korisnici imali pozitivno iskustvo.

Lako odjavljivanje

Omogućite korisnicima jednostavno odjavljivanje s vaše e-mail liste. To ne samo da je zakonska obveza, već i pruža korisnicima osjećaj kontrole.

Testiranje i optimizacija

Kontinuirano testirajte različite aspekte vaših e-mailova, kao što su naslovi, pozivi na akciju i raspored slanja. Analizirajte rezultate i optimizirajte svoju strategiju.

Poštujte privatnost i zakone

Pazite na usklađenost s GDPR-om ili drugim relevantnim zakonima o privatnosti podataka. Osigurajte da korisnici daju svoj pristanak za primanje e-mailova i da im pružate mogućnost odjave.

Integracija e-mail marketinga na vašu web stranicu može pomoći u izgradnji jakih odnosa s vašim korisnicima i potaknuti rast vašeg poslovanja. Slijedeći ove najbolje prakse, stvarate vrijedan kanal komunikacije koji će korisnici cijeniti.

Objavljeno dana